Reflektera och skriv utifrån följande frågor:

• Vad såg du på scenen? Vad heter gestalten?

• Vad kan det ha varit för del av dig själv som du såg på scenen?

• Var det någon del av dig du kände igen, eller var det någon ny del av dig?

• Vad har den här delen för uppgift i ditt liv?

• När dyker den här delen upp i ditt liv? Med vem, med vilka, i vilka sammanhang?

• Vilka kvaliteter och egenskaper har den här delen?

• Hur tjänar eller hjälper den dig?

• Hur hindrar eller begränsar den dig?

• Vad har den för behov, vad behöver den?

• Tar den här delen eller så kallade delpersonligheten mycket/lite plats?

• Vill du ge den mer eller mindre plats i framtiden?


Kan du hitta en motpol, motsats eller antites till den delen av dig som du såg på teaterscenen? Var det en clown du såg, kanske en motpol är den allvarsamma? Var det en kung så kanske motpolen är en tjänare? Bara du vet svaret! Vad heter motpolen?

• Vad har den här delen för uppgift i ditt liv?

• När dyker den här delen upp i ditt liv? Med vem, med vilka, i vilka sammanhang?

• Vilka kvaliteter och egenskaper har den här delen?

• Hur tjänar eller hjälper den dig?

• Hur hindrar eller begränsar den dig?

• Vad har den för behov, vad behöver den?

• Tar den här delen eller så kallade delpersonligheten mycket/lite plats?

• Vill du ge den mer eller mindre plats i framtiden?

När livet vill mer

FREE
VIEW