Efter meditationen börjar du med att göra en teckning av dig själv och den gestalt av dig du reflekterar över. Sedan kan du skriva några ord och meningar om din upplevelse utifrån frågorna nedan.

  • När dyker den här kvaliteten upp i ditt liv? Med vem, med vilka, i vilka sammanhang?
  • Vilka kvaliteter och egenskaper har den?
  • Hur tjänar eller hjälper den dig?
  • Hur hindrar eller begränsar den dig?
  • Vad har den för behov?
När livet vill mer

FREE
VIEW